62% от покупките на жилища в по-високия сегмент са със собствени средства


| Видяна 194


62% от покупките на жилища в по-високия сегмент са със собствени средства


62% от покупките на жилище в средно високия и високия сегмент на пазара през 2020 г. са със собствени средства въпреки ниските лихви и достъпното банково кредитиране. Делът им в общия брой сделки бележи значителен ръст спрямо 43 на сто година по-рано. 

 

В края на 2020 г. банките са възстановили темпа и нивата си на кредитиране на база брой отпуснати ипотечни кредити, но изискванията към профила на кредитополучателите, както и процентът на самоучастие и обезпеченията остават високи.

 

Търсенето през 2020 г. в средновисокия и висок сегмент жилища е основно с цел покупка на имот за собствени нужди (62%), докато имотите, закупени с инвестиционна цел, са 38% от общия брой сделки.

 

Въпреки трудностите и ограниченията заради пандемията броят на сключените сделки през 2020 г. е сходен с този през 2019 г. Най продаваните типове имоти са къщи и апартаменти с две или три спални.

 

Наред с основните изисквания при избор на жилище като квартал, зелени площи все по-голямо внимание се отделя на социалната инфраструктура, заобикалящата среда и възможностите за спорт и почивка на цялото семейство, както и на видовете услуги, включени в поддръжката на комплекс.

 

Разширява се значението на фактора функционално вътрешно разпределение – освен големината на помещенията по-голяма тежест добиват наличието на допълнително пространство, което да се обособи за работа или кабинет, както и партерна тераса, двор, градина към имота.
Предлагането на средно висок и висок клас жилища регистрира минимален ръст от 1% при завършените през второто полугодие на 2020 г. нови проекти, а за цялата година скокът е с 5%. Така общото предлаганите жилища в този сегмент достигна малко над 11 100 кв. м.

През втората половина на годината са стартирани четири нови комплекса или около 560 жилищни единици. Така към края на годината жилищните единици в строеж в средно висок и висок сегмент са почти 4000. В края на 2020 г. свободните жилищни единици в завършените комплекси остават 4%.

 

Средните продажни цени и наемни нива в средно високия и високия сегмент остават стабилни.  Средната продажна цена на апартамент с две спални е между 145 хил. и 180 хил. евро, а апартаментите с три спални се продават на цена между 210 хил. и 250 хил. евро. Цените на къщите от редови тип са между 250 хил. и 420 хил. евро, а на самостоятелните къщи – от 450 хил. евро.

 

Наемните цени на апартаменти с две спални вървят между 950 и 1200 евро, а на тези с три спални – между 1300 и 1600 евро. При къщите наемите са на ниво от 2 хил. евро.

 

Разликата между офертната и договорената цена продължава да варира в зависимост от това дали имотът е готов за използване или е в строеж. Средната отстъпка е в размер на 3% през 2020 г.

 

Oчаква се да зачестят покупко-продажбите на жилищни имоти, които към момента на покупката вече генерират доход.

 

Възможни са два сценария за развитие на средно високия и високия сегмент от жилищния пазар през 2021 г. в зависимост от продължителността на пандемията.

 

При по-благоприятния интересът към по-големи жилища с повече пространства и къщи в близост до София ще се запази, а продажбите на имоти в процес на строителство ще продължат. Цените ще останат стабилни.

 

При по-неблагоприятния сценарий купувачите на имоти на етап „в строеж“ ще бъдат по-внимателни при оценка на предлаганите схеми на плащане. Предприемачите, целящи да реализират планирания обем продажби преди получаване на разрешение за ползване, ще бъдат по-гъвкави в ценовата си политика. Обемът от реализирани сделки „на зелено“ ще намалее.

 

Очаква се преформатиране при свободните жилищни единици, като част от тях ще бъдат обзаведени и ще доведат до по-голямо предлагане на наемни площи.


                                                                                                                                    Източник: investor.bg« Назад към всички новини