Мартин Кателиев, Професионалният регистър засилва конкурентността между брокерите


| Видяна 85


Мартин Кателиев, Професионалният регистър засилва конкурентността между брокерите


Визитка: 

 

Матекс е водеща, амбициозна компания, която е успешно наложена като надежден и отговорен партньор в бизнеса с недвижимите имоти. Oснована e през 2006 г., като резултат от дългогодишния професионален опит на Мартин Кателиев (25+ години) в консултирането и покупко-продажбата на жилищни и бизнес имоти.

 

Г-н Кателиев, кои са основните предизвикателства и проблеми в сектора с услуги при сделки с недвижими имоти?

 

Голямото предизвикателство за сектора е липсата на законова рамка, която да разпише правилата за работа в нашата професия. По този начин ще се отстранят и лоши практики, които отблъскват потребителите, като същевременно ще укрепим имиджа на нашия бранш.

 

Как могат да бъдат преодолени тези проблеми, според Вас?

 

Само с общи усилия на всички в бранша може да преодолеем тези наболели проблеми. И това минава задължително през членство в НСНИ, общи професионални стандарти, отговорност и избягване конфликт на интереси, философия на работа, насочена към потребителите на нашата услуга.

 

Какви са ползите от съществуване на Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти за потребителите и компаниите?

 

Ползите за потребителите от Регистъра са безспорни. Значително се намалява рискът от евентуални измами от страна на брокери и лица извършващи нерегламентирано тази дейност. Освен това, клиентът има възможност да направи правилния избор от списъка с агенции професионалисти, които отговарят на критериите му за коректност и компетентност. Избягва се и рискът от попадане на фалшиви обяви.

 

Какви проблеми може да реши Професионалният регистър?

 

Основните ползи са много, но бих искал да акцентирам върху най-важните:

• Утвърждават се ясни правила на участниците в имотния пазар.

• Засилва се конкурентността между агенциите и клиентът може да направи информиран избор на кого да се довери.

• Затвърждават се високите стандарти на качество и доверието в нашия бранш.

• Рисковeте са минимален брой потребителите да срещнат некоректно обслужване, липса на професионализъм и несъществуващи обяви.

 

Какви са ползите от членство в Регистъра за Вашата компания?

 

В Матекс сме благодарни, че имаме възможност да присъстваме в Професионалния Регистър, заедно с колеги, които са доказани професионалисти. Надяваме се потребителите да се доверят на Регистъра и да го преглеждат преди да направят своя информиран избор!

 

                                                                                                                                                Източник: НСНИ« Назад към всички новини