Високите цени отказват купувачи на имоти у нас


| Видяна 89


Високите цени отказват купувачи на имоти у нас


Ако тенденцията за спад на сделките с имоти продължи и през четвъртото тримесечие, може да се очаква период на охлаждане на пазара. Доколкото все още не се наблюдава повишение на лихвените проценти, водещ фактор за понижение на търсенето би било достигнатото високо ниво на цените, което вече кара купувачите да преосмислят намеренията си за покупка. Това се казва в анализ на Министерството на финансите прави в "Месечен обзор на българската икономика" за октомври.

 

От ведомството посочват, че през второто тримесечие на 2022 г. поскъпването на жилищата в страната се ускори до 14.6% спрямо същия период на 2021 г., което е и най-високият растеж на показателя от 2009 г. насам.

 

Сред шестте града с население над 120 хил. души, най-съществено ускорение на индекса за второ поредно тримесечие бе отчетено в Русе с ръст от 23.3% на годишна база.

 

По данни от Агенция по вписванията, от началото на текущата година ръстът на сделките с недвижими имоти съществено се забави, а през третото тримесечие дори бе отчетен спад от 7.2% на годишна база (при 30.1% нарастване за страната средно за 2021 г.).

 


Понижение бе отчетено и в шестте най-големи града, като за София то възлезе на 15.2%. При ипотеките тенденцията бе сходна, като понижението през третото тримесечие възлезе на 2.4% средно за страната, докато в София бе отчетено минимално нарастване с 1.5%.

 

На фона на по-малкия брой сделки и ипотеки, средномесечните обеми новоотпуснати жилищни кредити остават сравними с тези от второто тримесечие и много високи в исторически план, което в най-голяма степен може да се отдаде на ръста на цените, пише в анализа.

 

Източник: pariteni.bg « Назад към всички новини