Цените на жилищата в София растат едноцифрено за първи път от началото на годината


| Видяна 54


Цените на жилищата в София растат едноцифрено за първи път от началото на годината


София продължава да е лидер в страната по ръст на цените на жилищата и през третото тримесечие на тази година, а жилищните имоти са поскъпнали във всички големи градове в страната както на тримесечна, така и на годишна база, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Ръстът на цените на годишна база в столицата се забавя леко и за първи от началото на годината е едноцифрен (9,9%) спрямо почти 12% през второто тримесечие и 11,6% през първото. Между юли и септември новите жилища в столицата са поскъпнали повече от старите, съответно с 11,4% и 8,9%.

Цените на жилищата в София се връщат към растеж и на тримесечна база след спада през второто тримесечие. Общо те са нараснали с 4,4% спрямо периода между април и юни, като отново ръстът на цените при новите жилища изпреварва този при старите – 5,3% спрямо 3,8%.

 

На второ място по поскъпване на жилищните имоти в страната е Пловдив с годишен ръст от 9,2% през третото тримесечие, като той се ускорява спрямо второто тримесечие, когато цените на жилищата в града под тепетата нараснаха с 8,1%. Темпът на растеж на цените на жилищата в Пловдив се е ускорил над два пъти спрямо началото на годината, когато НСИ отчете годишен ръст от 4,3%.
Старото строителство има значително по-голям принос за ускоряването на ръста на цените на жилищата в Пловдив с годишно повишение от 12% през третото тримесечие при ръст от 5,7% на новите жилища. Само за три месеца жилищните имоти в града са поскъпнали с 2,3% и отново по-голям принос за това има старото строителство.

 

Цените на жилищата ускоряват ръста си и в двата големи черноморски града – Варна и Бургас, като това особено важи за втория град. На годишна база жилищата в Бургас са поскъпнали със 7,3%, което е почти два пъти повече спрямо отчетените 4,3% през второто тримесечие. В началото на годината цените на жилищата в града нараснаха с около 5%.

Само за едно тримесечие ръстът на цените на жилищата в Бургас достига 3,8%, като по-голям принос за това има поскъпването на старото строителство. Тримесечното покачване е по-голямо, отколкото във Варна, където за сходен период цените са се увеличили 2,3%, а за година ръстът достига почти 9% (8,9%). Това е с 1,4 процентни пункта повече спрямо второто тримесечие, когато годишният ръст на цените на жилищата в морската столица беше 7,5%. В началото на годината Варна беше единственият голям град у нас, който отчете спад на цените на жилищата на годишна база.

 

Третото тримесечие беше силно за сделките с имоти във Варна и Бургас с ръст на годишна база от съответно 20% и 35,7% след по-колебливото начало на годината в сравнение със София и Пловдив и нарасналото търсене вероятно е причина за ускоряването на ръста на цените в двата града.

 

В Русе и Стара Загора цените на жилищата забавят леко ръста си на годишна основа спрямо второто тримесечие до съответно 6,2% и 7,3% в сравнение с годишното покачване от съответно 8,4% и 8,1% през второто тримесечие. Цените на жилищата в двата града растат и на тримесечна база със съответно 0,9% и 1,5%, въпреки че в Стара Загора новото строителство е поевтиняло леко спрямо предходното тримесечие с 1,7%.

 

Общо за страната цените на жилищата са нараснали с 8,7% на годишна база, което е леко забавяне спрямо 9,1% през второто тримесечие. Поскъпнали са както старите, така и новите жилища със съответно 8,8% и 8,5%. На тримесечна база НСИ отчита ръст на цените на жилищата с 3,2% в цялата страна, като повишаването на цените на новите жилища изпреварва това на старото строителство – съответно 4,3% и 2,5%.

 

Източник: investor.bg« Назад към всички новини