» ТЕРМИНИ В НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Право на строеж и Отстъпено право на строеж

Отстъпено право на строеж има, когато дадено лице придобива собственост върху сграда или отделен обект в сграда, без да придобива собственост върху земята, върху която тя е построена.


Груб строеж


Груб строеж е сграда, на която са изпълнени основните ограждащите страни и покрива.
 

Акт 14


Обикновено това са сгради завършени на груб строеж. Те са без поставени врати или дограма, но имат изграден покрив. Акт 14 е удостоверение по член 181, алинея 2, за заверен груб стоеж.


Aкт 15


Завършени сгради с довършителни работи. Акт 15 е документ, който се подписва от собственика, когато приеме обекта си напълно завършен от инвеститора.


Акт 16 или Разрешение за ползване


При жилищните сгради той дава гаранция, че конструкцията е годна за обитаване от хора и това няма да навреди на живота им. Той се издава, след като се установи, че строителството е напълно съобразено с одобрения инвестиционен проект.


Застроена площ /ЗП/


Застроена площ е тази, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на имота. В застроената площ на приземно ниво не се включват тераси, външни стълби и стълбищни площадки, рампи, гаражи и др.


Разгъната застроена площ /РЗП/


Разгъната застроена площ е сборът от застроените площи на всички етажи. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите и терасите. Така при къща на два идентични етажа от по 100 кв. м. , застроената площ е сбор от двата, т.е. 200 кв. м.


Идеални части


Правото на собственост върху определена вещ може да принадлежи на повече от едно лице. Тогава възникват отношения на съсобственост. Всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Идеална част от недвижим имот може да се продаде на трето лице, само ако останалите съсобственици откажат да я закупят при същите условия. Идеалната част може да стане реална след делба на имота, ако същият е делим. Собствениците на апартаменти в жилищни сгради обикновено имат и процент идеални части от площта на парцела, на който е построена сградата.


Пазарна цена


Цената на даден имот, която се определя според търсенето или предлагането на пазара.


Пазарна оценка


Оценка направена от лицензиран оценител отчитайки характеристиките на имота и особеностите на пазара. Обикновено банките при отпускане на кредит за покупка на имот, изискват пазарна оценка, която се прави от професионален оценител.

 

Депозит 

Депозитът е определена сума пари, която купувачът оставя на съхранение в агенция за недвижими имоти и която се явява гарант за клаузите, уговорени в депозита. Целта на оставянето на депозит от купувача е да запази имота, който е харесал, докато бъде насрочена среща за подписване на предварителен договор или за сключване на окончателен договор /нотариален акт/ между него и продавача. Депозитът се оставя при определени условия /срок, цена и др./.


Капаро


Капарото представлява парична сума, която едната страна дава на другата при сключването на предварителен договор с цел да потвърди желанието си за сключване на окончателен договор. Ако сключването на окончателният договор не се състои по вина на страната, получила капарото, тя го губи и другата страна го получава, обикновено в двоен размер. В случаите на сделки с имоти, капарото обикновено е в размер на 10% и се приспада от цената на сделката, при окончателното й плащане.


Тежест на имот


Тежестта на имота представлява финансово задължение, с което имотът е обременен- законна или договорна ипотека.


Проверка за тежести на имот


Проверката за тежести се прави в Служба вписване. Обикновено тя се прави в писмена форма – в документ, отразяващ историята на имота и всички действия, които са правени във връзка с него. Може да се направи и устно – в Агенцията по вписвания или дистанционно – от фирмата посредник.


Данъчната оценка


Данъчната оценка на имота се определя от данъчен орган по норми, отчитащи вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.


Нотариални такси


Нотариалните такси се събират за услуги, описани в тарифата на нотариусите и не зависят от материалния интерес на сделката. Друга част от нотариалната такса се събира според удостоверявания материален интерес, като процент от сумата, визирана в услугата, която нотариусът извършва. Нито една от тези такси не е обект на влияние от страна на консултантите на недвижими имоти. Тези такси се заплащат на нотариуса от купувача.
 


Обади се сега

МАТЕКС ИМОТИ

тел.+359 52 613 300
тел. +359 878 613 300
office@matex.bg

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!