Строителството изпраща успешна година, но се ослушва за нова криза


| Видяна 249


Строителството изпраща успешна година, но се ослушва за нова криза


Строителният сектор в България изпраща още една добра година. Частните инвестиции продължават да растат, а държавата и общините се активизират с ключовите инфраструктурни проекти.

 

Общият обем на строителната продукция се увеличава с над 16% през първата половина на 2019 г. спрямо същия период на предходната 2018 г., показват данните на Камарата на строителите в България (КСБ). Най-силен е ръстът при сградното строителство – малко над 21%, благодарение на засилената активност в жилищния сегмент.

 

Увеличава се и стойността на обявените от държавата и общините обществени поръчки за периода. Сключени са с една трета повече договори на двойно по-голяма стойност, показват още резултатите от анализите на Камарата.

 

Поне що се отнася до държавните инвестиции, строителният сектор е оптимист до края на програмния период (2014-2020 г.). В частния сектор, обаче, ситуацията в голяма степен ще зависи от развоя на събитията в Европа и по света и евентуалното назряване на нова криза. Отделно през 2020 г. приключва и програмният период, а до структурирането на новите оперативни програми финансирането за мащабно строителство на инфраструктура ще пресъхне.

 

Рискът от спукване на свръхнадут балон е по-скоро малък, предвид че обемите на строителството са все още далеч от тези, отчетени през пиковата 2008 г. Очаква се забавяне и корекция на пазара на имоти, която в един момент ще забави и строителството. Дойде ли, обаче, нова сериозна криза, доверието на потребителите – единственият работещ вътрешен икономически двигател, ще забуксува и това може отново да подкопае сградното строителство, което има значително по-висок дял в общата строителна продукция.

 

Общият обем на строителната продукция в България достига почти 7 млрд. лева към края на първата половина на годината, което е с 16,3% повече на годишна база, показват данните на КСБ. Почти две трети от обема и се формира от сградното строителство, като продукцията в този сегмент нараства с 21% на годишна база. Останалата малко над една трета е за инженерното строителство, в което влиза и инфраструктурата, като ръстът на годишна база достига 10 на сто.

 

През първото полугодие са обявени и общо 1120 обществени поръчки в сферата на строителството за 3,356 млрд. лева, показват още данните на КСБ. Броят остава почти без промяна, но стойността им се увеличава с 8,6% на годишна база.

 

Сключените договори са 1209 за същия период на стойност 1,785 млрд. лева. Броят на сключените договори за строителство се увеличава с 31,3%, а на стойността нараства повече от два пъти.

                                                         

                                                                                                                    Източник: investor.bg« Назад към всички новини