Сделките с имоти за юли-септември са на нивата от 2019 г.


| Видяна 37


Сделките с имоти за юли-септември са на нивата от 2019 г.


Сделките с имоти в големите градове у нас и в цялата страна се връщат на нивата си от миналата година през третото тримесечие, показват данните на Агенцията по вписванията. 

 

В София през третото тримесечие са вписани почти 7 хил. сделки с имоти (6969), което е ръст с 1,4% спрямо същия период на миналата година, когато са били 6874. Броят им е по-голям, отколкото през второто тримесечие, когато в столицата са били вписани 6352 сделки с имоти. Ръстът между юли и септември обаче не е бил достатъчен, за да компенсира забавянето през първите две тримесечия на годината вследствие на ограниченията заради коронавирусната пандемия. От началото на годината в София са вписани 18 606 сделки с имоти, което е със 7,8% по-малко спрямо деветмесечието на 2019 г.

 

В Пловдив вписаните сделки с имоти през третото тримесечие са 3913, като преминават прага от 3000 за първи път от началото на годината и нарастват с 12,9% спрямо третото тримесечие на 2019 г. По-слабите първи две тримесечия на годината се отразяват негативно на сделките за деветмесечието и в града под тепетата – те са общо 9617 и намаляват с 5,5% на годишна основа.

 

Третото тримесечие е било силно и за двата най-големи града по Черноморието. Във Варна между юли и септември са регистрирани 3565 сделки с имоти, което е ръст със 7,1% на годишна основа. В Бургас вписаните сделки с имоти нарастват с 2% на годишна база до 1852 спрямо 1815 година по-рано. За деветмесечието спадовете в двата морски града са съответно с 2% и 11%.

 

В останалите по-големи градове в страната вписаните сделки с имоти също надхвърлят нивото от миналата година. В Стара Загора те са 1320 спрямо 1214 година по-рано, или ръст с 8,7%. В Плевен са 1218 спрямо 1141 през третото тримесечие на 2019 г., което е повишение с 6,7%. В Ямбол вписаните сделки са 1032 и се увеличават спрямо 959 година по-рано. Сред големите градове само Русе все още регистрира лек спад на сделките на годишна основа - 1321 спрямо 1391 през третото тримесечие на 2019 г.

 

В цялата страна през третото тримесечие са вписани 56 675 сделки с имоти, като броят им е с 2,8% над равнището от същия период на миналата година. За деветмесечието вписаните сделки достигнат 132 275, което е спад с 10,4% спрямо първите девет месеца на миналата година.

 

Докато сделките с имоти в големите градове и в страната се връщат към растеж, спадът при ипотечните кредити продължава. В София през третото тримесечие са вписани 3504 законни и договорни ипотеки спрямо 3783 през същия период на миналата година, или спад със 7,4%. Те обаче са повече в сравнение с второто тримесечие на тази година, когато са вписани 3275 ипотеки. Общо за деветмесечието в столицата са вписани 9828 ипотечни кредита спрямо 11 316 година по-рано, което е спад с 13,1%.

 

В Пловдив вписаните законни и договорни ипотеки през третото тримесечие са 936, с 9,2% по-малко спрямо същия период на миналата година. За деветмесечието регистрираните ипотеки в града достигат 2496, което е спад с 16% спрямо деветте месеца от началото на 2019 г. Във Варна вписаните ипотечни кредити са с 3,9% по-малко спрямо третото тримесечие на 2019 г., а за деветмесечието спадът достига 8%. Бургас обаче не се вписва в тенденцията и регистрира лек ръст на вписаните ипотечни кредити – 502 през третото тримесечие спрямо 489 година по-рано. Това е нарастване с 2,6% на годишна основа, докато за деветмесечието спадът е с 12,1%.

 

В цялата страна между юли и септември са вписани 10 191 законни и договорни ипотеки спрямо 11 083 година по-рано. Това е спад с 8% на годишна основа. От началото на годината в страната са вписани 27 927 ипотеки спрямо 32 394 през същия период на миналата година, което е понижение с 13,8%.

 

                                                                                                                                       Източник: Investor.bg « Назад към всички новини