Инфлационните очаквания на потребителите в еврозоната се подобряват


| Видяна 57


Инфлационните очаквания на потребителите в еврозоната се подобряват


Инфлационните очаквания сред потребителите в еврозоната се подобряват през януари, но очакванията за ръста на заплащането продължават да растат, засилвайки опасенията, че увеличаването на заплатите ще забави усилията за контрол над цените, показа проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ) във вторник.

 

Общата инфлация в момента се забавя сравнително бързо, но базисният ценови натиск продължава да се трупа отчасти заради бързия номинален ръст на заплатите в сектора на услугите. Това предполага, че увеличението на цените може да се окаже много по-упорито, отколкото ЕЦБ очаква в момента, предава Ройтерс. Инфлационните очаквания за следващите 12 месеца са спаднали до 4,9% от 5,0% месец по-рано, а очакванията за следващите три години бележат дори по-остро понижение – до 2,5% от 3%, показват медианните данни за около 14 хил. потребители в шест от най-големите икономики в еврозоната.

 

Домакинствата средно очакват номиналните им доходи да се увеличат с 1,3% през следващите 12 месеца – скромно повишение предвид високия ценови растеж, но все пак над резултата от 1% в проучването от декември.

 

Представителите на ЕЦБ очакват номиналният ръст на заплатите да бъде около 5% тази година – най-бързият от години, което би причинило потенциални главоболия при определянето на лихвените проценти.

 

Макар че заплатите все още имат да наваксват големия спад в реалните доходи, темп от 5% все още е несъвместим със забавянето на инфлацията до 2%, така че очакванията са самото наваксване да удължи инфлацията и да затрудни ЕЦБ да достигне целта си.

 

Банката повиши основните лихви с 300 базисни пункта от юли насам и се ангажира с още едно увеличение от 50 базисни пункта през март. Пазарите в момента очакват увеличения от над 100 базисни пункта на следващите срещи на комисията по парична политика, преди основната лихва да стигне ниво от 4% или малко повече.

 

Въпреки че все още показват свиване, очакванията за икономическия растеж през следващите 12 месеца продължават да се подобряват и достигат -1,2% спрямо -1,5% през декември 2022 г. В съответствие с по-високите очаквания за икономическия растеж очакванията за равнището на безработица за бъдещите 12 месеца намаляват до 11,6% спрямо 11,9% през декември. Потребителите продължават да очакват бъдещото равнище на безработица да бъде по-високо от възприеманото сегашно равнище на безработица (11,3%).

 


Тримесечните данни показват, че през януари 2023 г. респондентите, които са безработни, отчитат незначително увеличение на очакваната вероятност да намерят работа през следващите три месеца, която нараства до 28,1% спрямо 27,9% през октомври 2022 г. Заетите респонденти съобщават, че очакваната вероятност за загуба на работа през следващите три месеца е намаляла по-значително, като е спаднала до 8,1% през януари от 9,2% през октомври 2022 г.

 

Източник: investor.bg « Назад към всички новини