Имотният сектор е допринесъл със 730 млн. евро към българската икономика през 2021 г.


| Видяна 49


Имотният сектор е допринесъл със 730 млн. евро към българската икономика през 2021 г.


Общо 40 200 души у нас са били заети в сектора на недвижимите имоти през 2021 г., а добавената стойност на сектора към икономиката на страната е достигнала 730 млн. евро, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

 

Същата година на ниво ЕС е имало 1,5 млн. компании, чийто основен бизнес е съсредоточен в сектора на недвижимите имоти. Те са съставлявали 4,8% от всички активни фирми в бизнес икономиката на ЕС, а броят им е нараснал с 11% спрямо 2020 г., когато активните предприятия в сектора са били 1,3 млн.


През 2021 г. в имотния сектор в ЕС са били заети 2,7 млн. души, съставляващи 1,7 на сто от общата заетост в бизнес икономиката. Този сектор е допринесъл с 267,5 млрд. евро към икономиката на съюза, което съставлява 2,8 на сто от добавената стойност, създадена от бизнес икономиката на ЕС.

 

Освен това секторът е отчел нетен оборот от 521,5 млрд. евро през 2021 г.

 

Сред страните членки най-голям принос на сектора на недвижимите имоти към общата бизнес икономика на блока през 2021 г. е имала Естония с 5,5%, следвана от Швеция и Литва с по 5,2%, Австрия с 3,9% и Дания с 3,8 на сто.

 

На обратния полюс, най-малък принос, се наблюдава в Ирландия с 0,5%, Кипър с 1%, Словения с 1,4%, Хърватия с 1,6% и Гърция с 1,8%, приблизително колкото и в България.

 

В също време Латвия отчита най-високия дял на заетите в сектора на недвижимите имоти спрямо общия брой на работещите хора в страната - 4,2%, следвана от Естония с 3,3 на сто, Дания с 2,9 на сто, Литва с 2,8 на сто и Швеция с 2,4 на сто.

 

Най-нисък е делът на заетостта в сектора на недвижимите имоти спрямо общата бизнес икономика в Гърция - 0,8%, следвана от Словения с 0,9%, Хърватия, Нидерландия и Кипър с по 1%.

 

В България почти 2% от заетите хора работят в сектора на недвижимите имоти.

 

Източник: Investor.bg



« Назад към всички новини