Варна е на трето място в страната по ново строителство


| Видяна 127


Варна е на трето място в страната по ново строителство


През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 152 жилищни сгради с 914 жилища в тях и 132 499 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 593 кв. м РЗП и на 69 други сгради със 105 000 кв. м РЗП. Това съобщиха от териториалното статистическо бюро на НСИ.

 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.3%, броят на жилищата в тях - с 28.2%, а общата им застроена площ - с 9.5%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват със 17.9%, докато общата им застроена площ нараства с 55.9%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 21.7%, а разгънатата им застроена площ е повече с 34.1%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж намалява с 13.8%, докато тяхната РЗП е повече със 125.2%. По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 296 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 239 броя. През третото тримесечие на 2018 г. в област Варна е започнал строежът на 113 жилищни сгради с 591 жилища в тях и с 97 318 кв. м обща застроена площ и на 35 други сгради с 28 247 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 9.6%, жилищата в тях - с 42.1%, а общата им застроена площ - с 35.3%. Започнатите други видове сгради бележат спад от 10.3%, докато тяхната РЗП е повече с 5.5%. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 32.9%, жилищата в тях - с 66.9%, а разгънатата им застроена площ - с 91.3%. Броят на започнатите други видове сгради бележи спад от 7.9%, а разгънатата им обща застроена площ е по-малко с 43.0%. По започнато строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив - 182 жилищни и 74 други сгради, следвана от област София (столица) - 181 жилищни, 16 административни и 36 други сгради.

Източник: www.petel.bg« Назад към всички новини