Близо 60% ръст на въведените в експлоатация нови жилища през първото тримесечие


| Видяна 501


Близо 60% ръст на въведените в експлоатация нови жилища през първото тримесечие


Въведените в експлоатация новопостроени жилища през първото тримесечие са 2435, което е ръст с 59,8% спрямо същия период на миналата година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

 

През първите три месеца на тази година в експлоатация са въведени 635 жилищни сгради, като броят им също нараства с 11,4% на годишна основа.

 

В същото време обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 96,4 кв. м през първото тримесечие на 2018 г. на 85 кв. м през същото тримесечие на тази година.

 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Шумен – 184,8 кв. м и Габрово – 174 кв. м, а най-малка е в областите Силистра – 20,7 кв. м и Благоевград – 37,3 кв. м. В София тя е 82,1 кв. м.

 

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие най-голям е делът на новопостроените къщи – 73,9%, следвани от жилищните кооперации с 16,5%. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. увеличение е регистрирано в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и сградите от смесен тип, докато броят на новопостроените вили намалява.

 

77,2% от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие са със стоманобетонна конструкция – 77,2%, с тухлена са 19,7%, с друга – 1,9%, а с панелна – 1,2%. Най-висок е делът на новопостроените тристайни жилища – 38%, следвани от двустайните с 35,1%, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,9%.

 

Пловдив е лидер по издадени разрешения и започнато жилищно строителство у нас. Изненадващ лидер по въведени в експлоатация жилищни сгради е и област Бургас с 85 сгради и 350 жилища в тях, следвана от Варна с 82 сгради с 537 жилища в тях, и Пловдив със 77 сгради и 408 жилища в тях. Област София е едва на четвърто място със 75 сгради и 83 жилища в тях, а само в столицата въведените в експлоатация жилищни сгради са 31 със 145 жилища в тях. По-нататък следват Хасково също с 31 сгради и 161 жилища в тях, Перник с 26 сгради и 29 жилища в тях и Сливен с 26 сгради и 42 жилища в тях. Само една нова жилищна сграда е въведена в експлоатация във Видин и Силистра, а с по три са Ловеч, Монтана и Смолян.

                                                                                                                        Източник: www.investor.bg « Назад към всички новини