Бизнес имотите в София носят най-висока доходност в ЦИЕ


| Видяна 192


Бизнес имотите в София носят най-висока доходност в ЦИЕ


Бизнес имотите в София носят най-висока доходност в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сочи доклад на консултантската компания Colliers International за инвестициите в бизнес имоти в региона през 2020 г.

 

Доходността от офиси в българската столица към четвъртото тримесечие на миналата година е 8,25%, докато в Прага е едва 4,25%. На второ място след София в региона е Букурещ, където офисите носят доходност от 7%. В Братислава тя е 6%, в Будапеща е 5,25%, а във Варшава – 4,65%.

 

В същото време наемите на първокласни офис площи в София са най-ниските в ЦИЕ на ниво от 13,50 евро на кв. м към края на 2020 г. Те са намалели с 15,6% на годишна база през четвъртото тримесечие, показват данните на Colliers. Компанията очаква наемите на офис площи в столицата да останат непроменени през 2021 г.

На второ място по най-ниски наеми на офиси в региона е Братислава с 15,50 евро на кв. м и спад от 3,1% на годишна база. В Букурещ наемите на първокласни офис площи достигат 18 евро на кв. м, като те са останали непроменени на годишна база през четвъртото тримесечие.

Варшава е централноевропейската столица с най-високи наеми на офис площи от 24,50 евро на кв. м, следват Будапеща и Прага със съответно 23 евро на кв. м и 22,50 евро на кв. м.

 

Индустриалните имоти в София носят доходност от 9,25%, показват данните на Colliers, докато в Букурещ тя е 8%, а в Братислава достига 6,25%, колкото и във Варшава. Най-ниска е доходността от индустриални имоти в Прага – 5%, а в Будапеща е 7%.
София обаче е и централноевропейската столица с най-високи наеми на първокласни логистични имоти от 5,20 евро на кв. м на месец, сочат данните на консултантската компания. Те са останали непроменени спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и Colliers очаква да задържат нивото си и през 2021 г.
Столицата изпреварва Будапеща и Прага, където наемните нива достигат съответно 4,90 евро и 4,85 евро на кв. м. Следват Букурещ с 4 евро на кв. м, Братислава с 3,95 евро на кв. м и Варшава с 3,20 евро на кв. м.

 

Търговските центрове в София също носят най-висока доходност на инвеститорите сред столиците в ЦИЕ от 7,75%. На второ място отново е Букурещ с 6,75%, а по-нататък следват Будапеща с 6,25%, Братислава с 6%, Варшава с 5,75% и Прага с 5,25%.

 

Наемите на първокласни площи в търговски центрове в София са най-ниските в ЦИЕ заедно с тези в Братислава – 50 евро на кв. м на месец. В българската столица те са намалели с 9,1% на годишна база и Colliers очаква да продължат да спадат и тази година.

 

Най-скъпо в ЦИЕ излиза наемането на първокласни площи в търговски центрове в Прага – 130 евро на кв. м, следват Варшава със 120 евро на кв. м, Будапеща със 75 евро на кв. м и Букурещ със 70 евро на кв. м.

 

Colliers прогнозира, че през 2021 г. доходността от офиси и търговски площи в София ще се запази на равнището си от миналата година, а тази от индустриални имоти ще намалее.

 

За региона като цяло компанията отбелязва, че от второто тримесечие на 2020 г. насам почти не е отчетено движение в доходността от първокласни активи заради липсата на сделки. Тя обаче счита, че известни промени са неизбежни, като основните, добре представящи се активи ще продължат да се справят добре, а второкласните продукти ще бъдат подложени на по-голям натиск. Заради промяната на интереса на инвеститорите към логистични площи може да се очаква, че и цените ще реагират по съответния начин, пише Colliers.

 

В същото време наемите на офис площи в ЦИЕ ще останат под натиск към понижение заради тенденцията за ръст на свободните площи на много пазари след ниското усвояване през 2020 г. Компанията очаква офис пазарите в региона да станат неутрални или пазари на наемателите.

 

Точно обратното може да се каже за логистичните пазари, тъй като нарасналото търсене тласка наемите нагоре. Наемите на първокласни площи в търговски центрове намаляват, тъй като секторът се бори с последиците от пандемията, но ритейл парковете в региона се представят добре, отбелязва Colliers.

 

Полша е най-привлекателна за инвеститорите в ЦИЕ.

 

През 2020 г. обемът на инвестициите в бизнес имоти в ЦИЕ е намалял с 24 на сто спрямо 2019 г. до около 10,4 млрд. евро. Colliers съобщава, че апетитът на инвеститорите за 2021 г. остава силен, но ще продължи да се натъква на затруднения заради ограничения наличен продукт в региона и последиците от COVID.

 

У нас миналата година са били инвестирани 262 млн. евро в бизнес имоти, като обемът на инвестициите нараства спрямо 170 млн. евро година по-рано. Полша, Чехия и Унгария регистрират спад на инвестиционните обеми, а в Румъния и Словакия те са нараснали миналата година.

 

За сравнение, инвестициите в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) са намалели с 27% на годишна база през 2020 г., но Colliers очаква силен скок през 2021 г.

 

Полша е привлякла най-голям дял от инвестиции сред страните н ЦИЕ с 51% от общия обем. Следва Чехия с 26% благодарение на продажбата на голям портфейл от жилищни имоти. Много пазари са изправени пред недостиг на наличен продукт, тъй като собствениците на най-търсените активи или ги притежават дългосрочно, или изчакват пазарът да се стабилизира вместо да продават с отстъпка, пише Colliers.

 

Офис секторът остава най-предпочитан от инвеститорите, въпреки че обемът от сделки с индустриални имоти нараства значително, тъй като инвеститорите диверсифицират активите си с този на пръв поглед незасегнат от COVID сектор за сметка на изпитващите затруднения търговски площи и хотелски сегмент. Частните жилища под наем са друг сектор, към който инвеститорите проявяват голям интерес, но продуктът остава ограничен в голяма част от региона, отбелязва Colliers.

 

Най-голямата сделка в ЦИЕ през 2020 г. е придобиването на портфейла с жилищни имоти в Чехия на Residomo от шведската компания Heimstaden. Германски, израелски и австрийски инвеститори също са вложили значителни капитали в региона през миналата година.

 

Инвеститорите от ЦИЕ отново са били много активни, особено унгарските и чешките капитали. Така например унгарската компания Optima придоби акциите на Lonestar в портфейла на GTC, а CPI Group продължава за разширява портфейла си с регионални офиси чрез многобройни придобивания в Полша.

 

Азиатските инвеститори, особено тези от Сингапур, запазват интерес към региона. Южнокорейските и китайските инвеститори също са останали активни с нови придобивания предимно на индустриални и логистични активи.

 

                                                                                                                                                   Източник: investor.bg
 « Назад към всички новини