» Услуги » УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управлението на недвижими имоти е една от основните дейности на компанията. Нашият екип разполага с няколкогодишен опит в управлението на сгради или самостоятелни обекти. Можем да Ви предложим цялостни решения за Вашия недвижим имот или да направим пакет от услуги, изцяло съобразен с Вашите изисквания. Ние ще приспособим предлаганите услуги, за да удовлетворим вашите индивидуални изисквания. Това, което трябва да направите е просто да ни поверите управлението на вашия имот – останалото ще направим ние!

Видове имоти, които управляваме:

- Жилищни комплекси;

- Административни сгради;

- Търговски имоти.

Услуги:
Чудесен избор за бърза възвръщаемост на инвестицията Ви е отдаването на имота под наем. Нашата работа се състои в това, да оптимизираме инвестицията Ви в недвижим имот така, че да не Ви се налага да се справяте сами със стреса и проблемите, които биха могли да възникнат. Ние ще се погрижим за Вашата инвестиция така, сякаш това е наша инвестиция и ще ви спестим усилия и време.

- представляване на собственика пред държавни и общински органи, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата;
- представляване на собственика пред настоящи и потенциални наематели;
- представляване на собственика пред доставчици на комунални услуги;
- представляване на собственика пред партньори и подизпълнители във връзка с подготовката и изпълнението на допълнителни задачи свързани с имота;
- съхранение и предаване на ключове за имота и отговорност за охраната му;
- консултации и експертни оценки, касаещи стойността на имота и възможната доходност от наеми;
- счетоводно обслужване на имота - изготвяне на годишен бюджет, периодични финансови отчети и статистики;
- управление на финансовите потоци – плащане на данъци и такси за имота, разплащане или контрол при разплащането с доставчици на комунални услуги, получаване и предаване на суми от наематели, управление на бюджети за ремонтни дейности;
- почистване и контрол за чистотата при експлоатацията на имота;
- текущ контрол върху опазването на имота, обзавеждането и допълнителното оборудване;
- извършване и/или контрол на изпълнението на ремонтни работи при необходимост;
- юридическа помощ и поддръжка на документ оборота;
- консултации и съдействие при промяна в собствеността;
- консултации при преговори и подготовка на договори за наем;
- придвижване и съхранение на документи – разписки за наеми, разписки за платени консумативи;
- подготвяне, актуализиране и съхранение на приемо-предавателни протоколи, списъци с оборудване, описи на обзавеждане.


Ако желаете да се възползвате от която и да е от изброените възможности, моля свържете се с нас!


Обади се сега

МАТЕКС ИМОТИ

тел.+359 52 613 300
тел. +359 878 613 300
office@matex.bg

Направете запитванеВашето писмо беше изпратено успешно! Очаквайте отговор!